top of page
toonmoment_4_edited.jpg

HET Z↜A TEKENCOLLECTIEF

Het tekencollectief van de zomeracademie 2023 kan je best opvatten als een laboratorium of werkplaats waar individuele en gezamenlijke tekenprocessen en resultaten elkaar een hele week kunnen beïnvloeden en voeden.

We onderzoeken de wereld der tekens (lijn, vlak, vorm, textuur, kleur) die ontstaan door het gebruik van uiteenlopende tekenmaterialen (krijt, tape, potlood, stempels, stift, licht, …enz).

We tekenen in de ruime zin van het woord en het accent ligt hierbij duidelijk op de schriftuur of tekentaal. Voorkennis is niet meteen nodig, want iedereen kan nu eenmaal tekenen en tekens maken.

Tijdens de ochtend werken we samen in het laboratorium aan diverse workshops, waarbij we nu eens collectief (gezamenlijk beslissingen nemen op één blad) en dan weer collaboratief (individuele ontwerpen die achteraf worden samengebracht tot één geheel) te werk gaan.

Na de middag is er ruimte om je eigen tekenonderzoek vorm te geven. Dit laatste kan je doen door eigen materiaal en werk mee te brengen of je kan starten van een wit blad. We hopen hierbij op veel kruisbestuivingen tussen de voor- en namiddagactiviteiten.

De werkplaats is tot ’s avonds laat open en er liggen steeds interessante onderzoeksprojecten (tekenen met licht, tekenrobots, tekenen met lange stokken, blow-ups op muren en ramen, …) op ontsluiting te wachten. En zoals het iedere onderzoeker-tekenaar betaamt, houden we dagelijks ook een klein collaboratief schetsboek bij. Dit wordt het logboek van deze artistieke week waarin we onze nieuwe inzichten kriebelen en vervolgens delen met elkaar.

Finaal tonen we onze ontdekkingen tijdens het open-lab-moment, waarbij we de tekenexperimenten graag willen ‘testen’ op en tonen aan een breed en participatief publiek.

teken-lab_8.jpg
wij_4.jpg
Els_6.jpg
Sofie_2.jpg
wij_1.jpg
wij_5.jpg
wij_6.jpg
bottom of page